Kairalan kylän yleisimmin käytetty vanha nimi on Kairavuopio. Vanhoissa ruotsinkielisissä asiakirjoissa kirjoitusasu kyllä vaihtelee.  Kylän nimi on saatettu kirjoittaa jopa muotoon Cairopio tai sitten yleisemmin lähes oikeaan muotoon Kairivuopio, Kairvuopio. Ehkä kaikkein myöhäisin vanha nimi on Kairavuopaja. Nykykielessä vuopaja-sanakin on muuttunut uopajaksi. Kairala kylän nimenä alkaa vakiintua 1800-luvun jälkipuoliskolla

Samuli Paulaharjun Sompio-kirjassa kaira määritellään jokien tai jokihaarojen väliseksi laajaksi kiveliöksi eli erämaaksi. Kairala sijaitseekin Kitisen ja Luiron väliin jäävän Kairanaavan länsipuolella kolmen kilometrin päässä jokien yhtymäkohdasta. Vuopio, vuopaja, uopaja taas saman lähteen mukaan tarkoittaa joesta sivuun pistäytyvää rantamutkaa, lahdelmaa. Kairalan kahta isoa uopajaa ajatellen mainittu määritelmä vaikuttaa vaatimattomalta. Uopajat ovat nimittäin isoja, järvimäisiä lahtia. Kylän keskellä oleva Kotiuopaja on lyhyen ja kapean salmen kautta yhteydessä jokeen. Toinen edellistä isompi Yliuopaja on kylän pohjoiskolkassa, ja se on puolestaan pitkän ja leveähkön salmen kautta yhteydessä jokeen. Eteläkolkassa on vielä kolmaskin, pieni Jouttenenuopaja.

    

 

Nyky-Kairala kartalla. Manolaissaari on virheellisesti kirjoitettu. Pohjakartta (c) Maanmittauslaitos 2008.